Visdomstandsfjernelse

Hvis man har en visdomstand der ikke kan komme helt frem og denne skaber irritationer/betændelsestilstande der gentager sig, vælger man at fjerne dem. I underkæben er det af og til nødvendigt at lave en lille operation. Operationen foregår med lokalbedøvelse. Efter operationen er det oftest nødvendigt at tage smertestillende i en periode, samtidig kan der opstå hævelse, dette kan i en vis udstrækning mindskes med en ispose. Det er vigtigt at man overholder de angivne forholdsregler efter operationen og hvis man ryger skal man helst holde pause med det. Da rygningen påvirker helingsprocessen.

Information og forholdsregler for før og efter operationen udleveres på klinikken.