Proteser

Manglen af en eller flere tænder i tandrækken kan afhjælpes med en delprotese. En delprotese er en løsning for dem der ikke kan få implantater eller kroner/broer. Delproteser er aftagelige og skal renses af patienten selv.
I dag har vi muligheder for at fremstille en delprotese, som er naturlig i udseende og har en god holdbarhed. Man tager et helt nøjagtigt aftryk af tænder og gummer. Delprotesen konstrueres med hensyntagen til de tilbageværende tænders tilstand. Til at fastholde protesetænderne anvendes en specielt udviklet stållegering, beregnet og godkendt til brug i munden. Stålets høje styrke og elasticitet tillader desuden en millimetertynd udformning.
En delprotese kan også fremstilles i ren akryl som eventuel overgangsprotese. Tænder, der skal erstatte de manglende, udvælges så de i farver og form nøjagtigt svarer til de naturlige.

Helprotese
En helprotese erstatter alle dine tænder i enten over- eller underkæben, når du ikke har egne tænder tilbage. En helprotese bæres på den resterende del af kæbeknoglen.

Helprotesen er den mindst brugervenlige af alle protesetyper – og den der udgør den største udfordring.

Smileprotese/overgangsprotese
En smile- eller overgangsprotese erstatter som regel en eller flere tænder og bruges i perioder, hvor du som patient afventer en helingsfase. Overgangsprotesen kan fjernes når den endelige behandling er afsluttet.